Eric Leltz  RSS feed    

Belastend bericht over reclamebelasting

Woensdag 11 november 2009

 eric leltz

Op 1 januari van dit jaar is in Ede reclamebelasting ingevoerd. De winkeliers vereniging SBE heeft hier zelf om gevraagd. Zie mijn eerdere blogs op 20 mei 2008 en 24 november 2008. Het innen van een bijdrage van de winkeliers op vrijwillige basis aan activiteiten in het centrum kwam niet van de grond. Daarom is gekozen voor een verplichte gemeentelijke belasting die vervolgens wordt doorgegeven aan de winkeliers vereniging. Op deze wijze worden de zogenaamde “freeriders” in de wielen gereden. Deze “freeriders” zijn winkeliers die wel profiteren van allerlei voorzieningen maar hier niet aan meebetalen. De gemeente fungeert dus als doorgeefluik. Na drie jaar wordt deze regeling geëvalueerd. Om een en ander in goede banen te leiden is een convenant getekend tussen gemeente en SBE. Om belangenverstrengeling te voorkomen mogen commerciële uitvoerders van activiteiten voortvloeiend uit het convenant op geen enkele wijze een relatie hebben met de SBE. De uitvoering van deze belasting geeft echter veel onrust bij een deel van de binnenstad ondernemers. Recent ontvingen we zelfs berichten dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling. Daarom hebben we hierover samen met de fracties van Gemeentebelangen en D66 de volgende vragen gesteld aan het college: 

1.      Waarom zijn de aanslagen pas in juni 2009 verstuurd?

2.      Hoeveel aanslagen zijn verstuurd?

3.      Hoeveel bezwaarschriften zijn ingediend?

4.      Wat is het totaalbedrag van de aanslagen?

5.      Hoeveel is tot op dit moment aan u betaald?

6.      Zijn alle bezwaarschriften door u afgehandeld?

7.      Welk bedrag is al overgemaakt aan de SBE?

8.      Is u enige belangenverstrengeling bekend?             

 

Binnen een maand ontvangen we de antwoorden.

   

ReactiesM. Talsma
Wat heb je als een dienstverlenend bedrijf aan aktiviteiten voor winkeliers als je ook nog eens aan het randje van het centrum bent gevestigd?
Waarom wordt er geen heffing geheven naar ratio (omvang bedrijf, nut van de aktiviteiteiten, ligging, etc?). Lekker veel aktiviteiten, kerstverlichting, etc. ook gezien dit jaar op de Maanderweg!

Hoezo is de stemming democratisch geweest? Het is aantoonbaar (informeer maar eens bij de notaris) dat veel bedrijven waarvan men wist dat ze tegen zouden stemmen niet eens op de stemmingslijst stonden! Hoezo belangen verstrengeling?? Google maar eens op Reclamebelasting Ede en het wordt allemaal duidelijk!
Nou ja, zo kunnen wij nog wel even doorgaan. Ons bezwaarschrift met 7 relevante bezwaren zijn ambtelijk en vol wollige bewoordingen van tafel geveegd! Waarvoor hartelijk dank gemeente Ede en SBE (Straatrovende Bende uit Ede).
Onrust bij ondernemers? Ja, dat is nog zacht uitgedrukt!
De betrouwbare overheid.hahaha.........mogen wij even lachen!
Eric leltz
Dag,

Groenlinks/Progresief Ede is altijd zeer kritisch geweest over de reclamebelasting. Wij zijn ook een voorstander van differentiatie. Dit hebben wij ook aangegeven bij de stemming over de reclamebelasting. Bij de evaluatie moet dit dan ook worden meegenomen. Voor de stemming destijds heb ik ook de notaris gebeld. Daar kreeg ik een ander verhaal te horen dan dat u nu suggereert. Lees mijn weblog onder het kopje "reclamebelasting".
We willen graag iets doen met het bericht dat ik nu ontvang van u maar die ik ook heb ontvangen uit de hoek van de winkeliers aan de Molenstraat. Maar vaak ontbreekt het aan een gedegen onderbouwing van de beschuldigingen om meteen aan de slag te gaan. Vandaar dat we recent een aantal vragen hebben gesteld aan het college van B&W.

Eric Leltz


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken