Eric Leltz  RSS feed    

Alle beetjes helpen

Maandag 20 juli 2009

alle beetjes helpen

Een paar weken terug liet minister van der Hoeven zich ontvallen dat ze niet wist dat energie zo belangrijk is. Dan zou je toch denken dat een minister van Economische zaken wel weet dat energie ook economie is. Met deze uitspraak in het achterhoofd is het goed te begrijpen dat de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland niet echt van de grond komt. Dat vereist namelijk een hele andere manier van kijken. En in die andere manier is ieder dak en ieder stukje grond een potentiële energiebron. En iedere bezitter van dat dak of dat stukje grond kan dus een decentrale producent worden. En dat is een fundamentele andere benadering dan de centrale energielevering zoals dat al jaren gaat. De energie kan lokaal worden opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen, zonnecollectoren en kleine windmolens. Belangrijk is dan dat de opgewekte energie ook kan worden teruggeleverd aan het net. En dan zijn slimme energiemeters nodig. Maar daar is nog niet zo lang geleden een veto over uitgesproken omdat ze de privacy onvoldoende zouden beschermen.

De decentraal opgewekte energie is overigens meestal niet voldoende voor het hele huishouden maar is wel ondersteunend. Dus van teruggave aan het net is alleen sprake bij bedrijven of bij zeer zuinige gezinnen. Maar de mogelijkheid tot teruggave kan ook fungeren als katalysator en als mensen er eenmaal aan gewend zijn dat energie ook geld kan opleveren zal de wil om te produceren en zuiniger te leven toenemen. Ook het stellen van uitdagende doelen door de overheid zal hieraan bijdragen. En als je de doelen niet haalt is er geen man over boord zolang je er maar van leert zodat een volgende keer de kans weer een stukje groter wordt dat je de doelen wel haalt. Bovendien zorgen hoge doelen voor dynamiek zeker als je ze koppelt aan beleid op het gebied van innovatie. In een landelijk innovatiebeleid kan de kennis van een aantal potentieel belangrijke en kansrijke ontwikkelingen worden gekoppeld. Voorbeelden zijn kennis over windparken op zee en ICT-systemen voor energie netwerken zoals slimme meters.

Het komt neer op het maken van keuzes maar helaas is dit kabinet daar zwak in.

     Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken