Eric Leltz  RSS feed    

Afbouwen van de stedenband met Chrudim

Woensdag 14 mei 2008

Voor de vergadering van de commissie AZ&M was er een presentatie van Burgernet. Dit is een telefonisch netwerk van bewoners en ondernemers. Bij een zoekactie naar bijvoorbeeld een kind, een voertuig of een inbreker kan dit netwerk snel worden ingezet. Zo kunnen de deelnemers aan het netwerk bij een tasjesroof worden geïnformeerd. Aan de hand van het verkregen signalement kunnen ze dan uitkijken naar de dader gewoon vanuit de eigen woning of werkplek. Op deze wijze wordt de bevolking direct betrokken bij de veiligheid in de wijk. Ede is de eerste Gelderse gemeente waar Burgernet van start gaat. Dit zal in september zijn. In Nieuwegein zijn al goede ervaringen opgedaan zoals verbetering van de buurtkwaliteit en het gevoel dat men meer grip heeft op de veiligheid. Het is een concrete invulling van het besef dat veiligheid een verantwoordelijkheid van ons allen is. Al kun je natuurlijk ook vraagtekens zetten bij deze ontwikkelingen omdat het kan leiden tot “oost-duitse toestanden” waar we elkaar controleren en tot de mogelijkheid dat mensen eigen rechter gaan spelen. Maar vooralsnog zeg ik gewoon beginnen hiermee en dan evalueren.

Na de presentatie dus de commissie AZ&M. Wat stond er zo al op de agenda? Onder meer:

  • een memo over uitvoering van de Wet WOZ,
  • het rapport van de Rekenkamercommissie “verbind en beheers”,
  • de Evaluatie van de stedenband met Chrudim, en
  • de voortgangsrapportage 2007 van de Stimuleringsregeling Ede Centrum.

Laat ik me beperken tot de evaluatie van de stedenband. Het voorstel is om de stedenband te verlengen voor 5 jaar. Wat mijn fractie betreft mag de stedenband met Chrudim worden afgebouwd. De evaluatie geeft aan dat de stedenband geen onverdeeld succes is. Met het verlengen van de stedenband is de kans groot dat we in een fase van pappen en nathouden terechtkomen. Dat lijkt ons niet gezond. Dus gewoon doorhakken die knoop. Om het allemaal niet al te abrupt te laten eindigen kan de gemeente nog faciliteren en burgers, verenigingen en bedrijven kunnen dit verder invullen. Low profile bemoeienis van de gemeente dus. Dit geeft ruimte voor een nieuwe stedenband. Want we zijn in principe niet tegen een stedenband. Maar ga eerst eens kijken waarom je een stedenband wil aangaan. Maak daarbij onderscheid in karakter van het contact: eenzijdig zoals bij hulpverlening en kennisoverdracht, of tweezijdig zoals bij kennisuitwisseling of handel. Maar er kan ook worden gekozen voor een stad omdat daar een historische band mee is. Zo hebben veel steden nog een stedenband met een stad waar hun bevrijders van de tweede wereldoorlog vandaan kwamen. Kortom kies een optiek: hulp, handel of historie. Zo kan bijvoorbeeld ook een stedenband worden aangegaan met een stad in het kader van de millenniumdoelen. Denk dan aan een Afrikaanse, een Marokkaanse of Turkse stad. Start dan met concrete projecten met een duidelijk begin en einde. En die stedenbanden hoeven niet allemaal even hecht te zijn. Op die wijze kunnen er ook meerdere stedenbanden tegelijk bestaan.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken