Eric Leltz  RSS feed    

Aandacht geven en aandacht ontvangen

Donderdag 07 januari 2010

eric leltz

Enige tijd geleden heeft het bureau Motivaction onderzoek gedaan naar zingeving in Nederland. Het bleek dat contact met de medemens, aandacht geven en aandacht ontvangen, als meest belangrijk werd ervaren. Het in verbinding staan met anderen kwam ongeacht de bevolkingsgroep of leeftijd ver boven bijvoorbeeld werk of zelfontplooiing. De medemens was dan wel meer specifiek wat ze noemen de “nabije ander”. Dus de kinderen, de partner, of familie en goede vrienden. Men gaf ook aan dat het in de samenleving steeds moeilijker wordt om deze wens te vervullen. Er is teveel individualisme, gejaagdheid en anonimiteit. Op de vraag in wat voor maatschappij men wil leven kwam het antwoord: “een samenleving van samenhorigheid, respect en aandacht voor elkaar”.

Interessant is het om deze bevindingen te koppelen aan een eerder onderzoek van Motivaction. Vorig jaar hebben zij Nederland ingedeeld in wat zij noemen “sociale milieus”. Ze hebben er 8 gevonden:

 

1.       Traditionele burgerij (18% van de kiesgerechtigde bevolking)

2.       Gemaksgeoriënteerden (9%)

3.       Moderne burgerij (22%)

4.       Nieuwe conservatieven (8%)

5.       Kosmopolieten (10%)

6.       Opwaarts mobielen (13%)

7.       Postmaterialisten (10%)

8.       Post moderne hedonisten (10%)

 

De meeste GroenLinks kiezers zijn ‘postmaterialisten’. In de termen van Motivaction zijn dit maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien en opkomen voor sociaal onrecht en het milieu. Maar de ‘postmaterialisten’ vormen dus maar 10% van de potentiële kiezers. Als je meer kiezers wil bereiken kun je in de eerste plaats meer ‘postmaterialisten’ aan je proberen te binden. Dit kan door intensiever op zoek te gaan binnen deze groep. Daarnaast kun je ook kijken of je andere groepen die een bepaalde verwantschap hebben met de ‘postmaterialisten’ voor je kunt winnen. Je maakt dan de vijver van potentiële GroenLinks stemmers iets groter. De meest voor de hand liggende groepen zijn dan de ‘kosmopolieten’ en de ‘post moderne hedonisten’. ‘Kosmopolieten’ zijn mensen met een open en kritische houding voor wie ontplooien, maatschappelijk succes en materialisme belangrijke waarden zijn. De ‘post moderne hedonist’ is wat ze in de marketing een “early adopter” noemen. Iemand die pioniert en experimenteert en voor wie het breken met morele en sociale conventies normaal is. Met het bereiken van deze nieuwe groepen mag je natuurlijk de ‘postmaterialisten’ niet van je laten vervreemden. Maar je ontkomt er niet aan om te schuiven met al te dogmatische standpunten. Ik heb al eerder geschreven over pragmatiek in de politiek. Zie mijn blog van 6 december 2009. Zowel de oude groep als de nieuwe groepen moeten zich in de nieuwe idealen kunnen vinden. Dan moet je andere meningen ruimte geven en ruimte geven voor debat binnen de partij om de groepen over en weer elkaar te laten beïnvloeden zonder de eigenheid te verliezen. Een integratieproces in het klein als het ware. Hoe dan ook hoewel veel politieke leiders zich richten op angst en onvrede in de maatschappij, liggen er veel interessantere mogelijkheden als je mensen kunt inspireren om zich te verbinden aan elkaar. En volgens Motivaction is de wil er dus al.

     

ReactiesVakantiehuis
Leuke site!. Er zijn nog weinig goede sites over dit onderwerp te vinden.
Ben blij met jullie post!
Ik kan helaas geen bookmark aanmaken naar www.ericleltz.nl in Firefox. :( Weten jullie hoe dit komt?

Groetjes Barbara


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken