Eric Leltz  RSS feed    

"Be the change you wish to see"

Vrijdag 15 januari 2016

eric leltz

Bij organisatieverandering gelden een aantal kritieke succesfactoren. Een van deze factoren is de voorbeeldfunctie. Veranderen gaat nu eenmaal gemakkelijker als je anderen om je heen de verandering ook ziet doormaken. En dat geldt vooral bij gedragsverandering. Zeker van het management mag hier een voortrekkersrol worden verwacht. Of zoals Gandhi ooit zei "Be the change you wish to see".

Laatst kwam ik bij een organisatie waar recent het nieuwe werken is ingevoerd. In plaats van vaste werkplekken zijn er plekken gecreëerd voor het soort werk wat je op dat moment uitvoert. Natuurlijk gaat dat in het begin met vallen en opstaan. Het toe-eigenen van de sleutel van een locker die bestemd is voor gezamenlijk gebruik of iedere dag op dezelfde stilteplek zitten alsof het een privé kantoor betreft, kun je nog zien als kinderziektes. Met een briefje van het management op een tafel met de tekst "Deze tafel graag vrijhouden/vrijmaken voor het MT" vliegt dit management gierend uit de bocht. Met dit gedrag is het nog een lange weg om van de verandering ook een verbetering te maken.

ReactiesRichard
Goed beschreven. Dit komt helaas nog vaak voor. Management voelt zich verheven boven het voetvolk en beseft onvoldoende dat zij er zijn voor de medewerkers. Zo worden diverse priveleges gewoon voor het management en staan ze niet stil dat dit eigenlijk ongewoon is. Ze hebben last van groepsdenken waarbij niemand hen tegenspreekt want binnen de groep streven ze allemaal naar deze priveleges. Goed dat er mensen zijn die tegenkracht bieden.
Mitchell
Ongelooglijk dat er nog managers zijn die zich dit gedrag denken te kunnen veroorloven of nog erger helemaal niet door hebben waar het in het nieuwe werken om draait. Dit keurig brevet van onvermogen levert een mooie foto op.
Stine
LOL
Klaas
Ik heb hier maar een woord voor: walgelijk. Gewoon de tafel buiten zetten. En als het management durft te vragen waar de tafel is gebleven wijs je naar buiten. Moet je kijken wat ze dan doen! Jammer dat dit soort lieden niet terecht wordt gewezen. Goed dat je hier over schrijft.
Lies van de Wal
Dat nieuwe werken is op deze manier gewoon een bezuinigingsmaatregel. Maar wel voor het werkvolk. Natuurljk niet voor de 'managers'. Tussen aanhalingsdtekens want het zijn natuurlijk omhoog gevallen proleten. Goed dat jij dit aan de kaak stelt.
Martin van Berghe
Niet te bevatten dit! Hoe kan een management zo stom zijn? Zitten ze al bij het UWV? En dan maar vreemd opkijken als medewerkers kritiek hebben of met klachten komen. Wegsnijden deze laag.

Martin
Belinda
In "in search of excellence" van Peters & Waterman staat mooi beschreven dat er een gapend gat is tussen wat managers belangrijk vinden en wat zij doen. Dus wat zij laten zien en als signaal afgeven. Dit is een fraai voorbeeld van dit gapend gat.

Groetjes


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken