Eric Leltz  RSS feed    

Nextstop Onderwijs

26 mei 2016
Het onderwijs is volop in beweging. De aloude sturing van bovenaf wordt langzaam losgelaten en leraren grijpen zelf kansen om in te zetten op vernieuwing. Meer en meer nemen leraren zelf het initiatief in het vormgeven van het onderwijs, methodes en kennisdeling. Dat vraagt een heel andere houding van de leraar. Hoe werkt de leraar van de toekomst. Wat moet de leraar van de toekomst kunnen?


Aanvang: 20.00 uur
Link: www.ruwdenbosch.nl/event/1692106927697860


Locatie: Maria kapel Groot Gasthuis (RUW)

Adres: Mariakapel, Groot Gasthuis, Burgemeester Loeffplein 70 E-F, Ingang Kloostergebouw

ArchiefRubrieken