Eric Leltz  RSS feed    

ALV GroenLinks Den Bosch

14 april 2016
Het afdelingsbestuur nodigt alle leden van harte uit voor de themabijeenkomst

“Meer ambitie naar een duurzaam Den Bosch”

en de Algemene Ledenvergadering (ALV) van GroenLinks Den Bosch.

Ook niet leden zijn van harte welkom op de themabijeenkomst!

Datum: donderdag 14 april 2016

Plaats: Brede Bossche School De Graaf, Graafseweg 52

Tijd: 20:00 tot uiterlijk 22:30 uur (de thee en koffie staan klaar vanaf 19:45)

De ledenvergadering wordt dit keer voorafgegaan door een themabijeenkomst: Meer ambitie naar een duurzaam Den Bosch (zie voor meer informatie de tekst onder deze uitnodiging en agenda) Rond 21:15 start de Algemene Leden Vergadering (ALV). De agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening & vaststellen agenda 2. Voorstelrondje 3. Notulen vorige ALV (18 november 2015) 4. Aftreden en verkiezing van bestuursleden - Pieter Roth treedt vervroegd af en is niet herkiesbaar - Abe Renema treedt af en is herkiesbaar 5. Jaarrekening 2015 6. Werkplan 2016 7. Draaiboek verkiezingen 8. Bericht van de fractie 9. Rondvraag en sluiting


Aanvang: 20.00 uur


Locatie: Brede Bossche School de Graaf

Adres: Graafseweg 52

ArchiefRubrieken